dat is andere koek

rug

je wilt er zijn
– altijd en overal –
om en voor de ander

altijd ben je in de weer
voor je idealen
het algemeen belang

steeds weer
– en meer –
probeer je te sturen
– bereikbaar te maken –
het doel van jouw streven

je haast – rent en vliegt
jezelf vooruit
mentaal gaat het
– vaak net –
fysiek zeker
denk je

de geest echter
blijkt – is sneller nog
altijd – dan zijn behuizing

o
je voelt wel eens wat
misschien – en meer dan anderen
maar jouw lichaam
– toch – werkt mee

je waakt er voor
– altijd en overal –
gebroken te worden
door de ander

en dan
zomaar opeens
op een dag kom je
niet meer op of neer
geveld ben je
– notabene –
door je eigen lijf

ook jij
– blijkt –
kunt verslagen

weg is zij
jouw zelfstandigheid
plots ben je
van anderen afhankelijk
en dat
dat is andere koek

de taal
door jou verkondigt
moest gehoord
en onderwijl bleef je
– ongemerkt –
Doof – stok of indisch –
voor je eigen lijf

het protest
de roep om rust
– onvoldoende althans –
werd niet gehoord

die ontmoeting
– met jezelf –
is pijnlijk duidelijk
ook jij
net als iedereen
blijkt maar een mens
van vlees en bloed
niet onbeperkt
en dat
dat is andere koek

  • voor een zieke collega
Advertenties

sterkte!

get wel soon - the official 'get well soon' song

get wel soon – the official ‘get well soon’ song

je leeft je leven
te vaak
vanzelfsprekend
gezond en wel

je geniet
van alles
met en voor anderen
dat je doen kunt

en dan – zomaar
op een dag
ervaar je
zo gewoon is het niet
word je geconfronteerd
met beperkingen
van je eigen lijf

herstel
in nieuw evenwicht wellicht
volledig misschien
vergt tijd en kracht

uit jezelf vooral
put je die
uit mensen ook
van wie jij houdt
die om jou geven
voor de mens
die jij bent

in wetenschap
dat eerst en vooral
het jouw strijd is
valt veel niet te bieden

weet desondanks
wordt aan jou gedacht

met als hartenkreet
oprecht en welgemeend

sterkte

  • sterkte – geschreven voor een zieke

de dood aangezegd

  • moeders aangekondigde dood

dood.png

eigenlijk was ze
gegeven haar leeftijd
drie kwart eeuw
in topconditie

natuurlijk
ze klaagde wel eens
over haar gezondheid
gemiste kansen
en gemoed
maar ach
dat hoorde
eigenlijk
bij haar
een beetje

de diagnose
na de zoveelste klacht
bevestigde het vermoeden
in eerste instantie
niets aan de hand
zoals verwacht dus
gewoon
een galsteen

het ongemak is
met juist medicijn bestreden
in korte tijd verdreven
alsook de zorg
van man en kroost

dat extra onderzoek
door de arts gelast
is voor de zekerheid
van ieder
ook zij
inmiddels
voelt zich beter
goed zelfs

dat onderzoek
welnu
voor de zekerheid dan
maar eigenlijk…

de zekerheid
voor ieder
wordt zo geboden
maar anders
dan gedacht en verwacht
was naakt
en hard

doodziek bleek zij
letterlijk
zo ziek zelfs
dat slechts restte
die ene prognose
op termijn
van zes maanden
hooguit dan
en daarna
de dood

  • Geschreven naar aanleiding van moeders (niet serieus genomen) ziekte en de daarop volgende ‘harde’ diagnose. Een diagnose die na het schrijven van dit ver-dicht – veel later dus – gelukkig en wrang ook nog weer een verkeerde interpretatie van de arts bleek van een bij nader inzien ontstoken lever!