prachtige vrijheid

prachtige vrijheid.png

vandaag meer dan anders
vieren wij van ons de vrijheid
te kunnen gaan en te staan
waar ik en jij dat willen

het bevrijdend weten ook
dat wij alles zeggen mogen
wat wij denken en menen
ook als dat verschillend is

dat vrij en goed de keuze is
in wie of wat wij geloven
eender of dat jezus of allah is
dan wel anderen of juist niets

dat wij vrienden zijn mogen
ongeacht herkomst of komaf
altijd overal met iedereen
als jij en ik daarvoor kiezen

dat wij ons verkeren kunnen
met de mensen om ons heen
de liefde ook bedrijven mogen
met ieder die ook zelf dat wil

dat wij ons beseffen willen
dat vrijheid geen eigendom is
van mij noch van jou of iemand
anders dan ook van iedereen

dat vrij zijn om respect vraagt
voor de ander die ik niet ben
voor wederzijdse grenzen ook
die ruimte vragen om te geven

dat de oogst van die vrijheid
ook morgen nog na vandaag
ons als bruggen over water
steeds weer meer verbinden zal

wij vieren die prachtige vrijheid
die ongeschonden ook of beter
wij onze toekomst geven willen
zoals zij ons gegeven werd en wordt

 

  • Geschreven ter gelegenheid van Nationale Bevrijdingsdag | 5 mei 2018
Advertenties

stilte opent

dodenherdenking.png

in mij de herinnering
opent zich in de stilte
dankbaarheid aan hen
die dorsten moesten
in verzet te komen
om vrij te mogen zijn

met of zonder naam
zijn zij de dapperen
die nu de tranen toveren
die frank en vrij ik en jij
als regenbogen glimlach
de wereld tonen mogen

in mij dat weten
opent zich in de stilte
sprekend mij het besef
dat het recht van ons zijn
voor jou net als voor mij
onneembaar is en uniek

als ik dat herinneren weet
zie ik geen grenzen meer
in herkomst noch komaf
daarom ook wil ik samen
de vrijheid met jou feesten
die hen in deze stilte viert

  • Geschreven voor Dodenherdenking | 4 mei 2018

vrijheid vraagt

4 en 5 mei

vrijheid vraagt herinnering
aan wat mensen geven
het kostbaarste zelf
in strijd en opoffering
om van vrij zijn
van generatie op generatie
het erfgoed door te geven

vrijheid vraagt werken
met en op het spoor
van gisteren naar morgen
aan respect en ruimte
voor geluk van een ander
opdat die zijn mag
wie en wat hij is

vrijheid vraagt verzoening
van mening en oordeel
over geleden verlies
geofferd voor bevrijding
van ondergaan lijden
met aangedaan verdriet
in mededogen en compassie

vrijheid vraagt erkenning
van gelijkheid van mensen
bij de keuzes die wij maken
in kwetsbare bereidheid
tot moedige afhankelijkheid
bij en in het omgaan
voor, om en met elkaar

  • overweging bij herdenken en vieren | 4 en 5 mei 2017

vrijheid weet je

vrijheid.pngvrijheid weet je
die neem je niet
je krijgt of geeft hem
van of aan de ander
om dat te zeggen
wat je meent
zonder onderscheid
te zijn wie je bent

vrijheid weet je
is de mogelijkheid
je echte zelf te zijn
zonder grenzen
van geloof hoop of liefde
te doen en te laten
lichamelijk en geestelijk
wat jou bewegen laat

vrijheid weet je
is vrede en vreugde
met wie je bent
is verdraagzaam ook
toont respect en aandacht
voor wat anderen drijft
opdat ieder voor zich
verwonderd en gepassioneerd

vrijheid weet je
is niet raar of afwijkend
hij verbindt het verschil
dat ons kwetsbaar maakt
vrijheid weet je
is het feest van erkenning
dat wij met elkaar vieren
om wie en wat wij zijn

  • Geschreven ter gelegenheid van vrijheidsdag op de 5de mei 2017

als wij dan toch

dodenherdenking.png

als wij dan toch
vandaag stilstaan
bij de velen die vielen
door oorlog en terreur
door aanslag en geweld
in de jaren
net of lang geleden
laten wij dan ook
even maar
naar onszelf kijken
opdat wij zien
hoe onverdraagzaam
jegens anders zijn
hoe vol onbegrip
wij ons zelf gedragen

als wij dan toch
vandaag stilstaan
bij de velen die vielen
om betekenisloze macht
in zinloze strijd
laten wij dan ook
het besef doen landen
dat actief en passief
voor iets of iemand
die anders denkt
anders is of doet
respect de belofte is
die wij geven en vragen
om, voor en met elkaar

als wij dan toch
vandaag stilstaan
bij de velen die vielen
om ons toekomst te geven
laten wij dan morgen
niet vergeten zijn
wat wij vandaag herdenken
laten wij dan ook
niet even maar
in dit moment van stilte
maar elke dag opnieuw
ons dat herinneren
wat vandaag ons bezint

• Geschreven naar aanleiding van Dodenherdenking | 4 mei 2017

vrede vrijheid verdraagzaamheid

vrede vrijheid tolerantie.png

de mond vol hebben wij
van vrede en vrijheid
van verdraagzaamheid ook
het denken doen echter
wil nog niet zo lukken

op bestelling krijg je het niet
vrijheid noch vrede
het is nederig werken
met aan het aambeeld
het ambacht van verdraagzaamheid

vrede is geen situatie
het is ons doen en ons laten
ons handelen jegens elkaar
beginnend met de aansporing
van een uitgestrekte hand

vrijheid is geen toestand
het is onze positie en stelling
jegens hartstocht en passie
beginnend met wat begrip
ook als die verschillend zijn

vrede en vrijheid zijn werkkleding
overalls van verdraagzaamheid
jegens andermens denkbeeld
beginnend met ons lef
elkaar te willen durven vinden

  •  Ter gelegenheid van Bevrijdingsdag, 5 mei 2016

vrije mening

free speech

als wij vrij zijn
van mening
waarom dan niet
mag de een vinden
wat de ander niet denkt

als wij vrij zijn
van oordeel
waarom dan
strijden wij voort
over het gelijk

als wij vrij zijn
van overtuiging
waarom dan
bepaalt de een
wat de ander begrensd

als wij vrij zijn
van inzicht
waarom dan
mag de een zeggen
wat de ander niet vinden mag

als wij vrij zijn
van stellingname
waarom dan
mag de een spreken
wat de ander zwijgen moet

als wij vrij zijn
van denken
waarom dan niet
buigen wij democratisch
voor andermens mening

overpeinzing naar aanleiding van de eeuwigdurende discussie over de vrijheid van meningsuiting