licht zijn

Presentatie1.png

waar de dagen korten
in de avond van het jaar
tekent zich het donker
van een natte klinkerstraat
tussen vol van kerst
de warm verlichte ramen
als de zichtbare grens
naar het komende jaar

de tijd stilt de gedachten
waarin als tientallen lampjes
kleurrijk de heugenissen hangen
aan dat wat ons passeerde
heel dichtbij of verder weg
wat ons blij maakte en vrolijk
naast dankbaar verdrietig ook
in zonnige of regenachtige dagen

in het huis van melancholie
in het schijnsel van kaarsjes
schitteren dan de kerstballen
wit zilver of goudgeel gekleurd
als fakkels van het ervaren geluk
waarvan de spiegels ook zwaaien
naar allen die ons betekenden
of ons hen betekenen lieten

prikkelend jeuken de kerstnaalden
vallend van haar groene takken
het omzien naar dagen van gisteren
opdat wij als deuren de ogen openen
voor de vele kansen die er liggen
in de morgen van het nieuwe jaar
om voor en met elkaar te doen
wat ons als mens beter maakt

als wij na vandaag ook morgen
hoe dan ook gekleurd of geaard
als de vele lichtjes kunnen zijn
die wij elk jaar in de laatste maand
tot ieders verlichting weer ontsteken
zal van hier tot aan de overkant
de wereld weer wat mooier zijn

dat het schijnsel van dat licht
de weg van ons komen en gaan
ons tot samengaan brengen mag

om voor en met elkaar

  • Kerst- en nieuwjaarswens | december 2018

 

 

Advertenties

drempelwens

 

clock.png

dat ieder elkaar mag blijven zien
horen ook en begrijpen zal
bij het doen en laten

dat ook zonder woorden
iedereen houvast mag hebben
door er voor elkaar te zijn

dat aandacht en tijd voor elkaar
de kersttijd en het nieuwe jaar
bij en voor eenieder mag brengen

dat ieder zo zichzelf en de ander
of je nu jonger bent of ouder
betekenis geeft en betekenen laat

bij de drempel van oud en nieuw
is dat van harte mijn wens
voor jou en de mensen die jou lief zijn

  • Eindejaarwens | december 2018

zuinig over de drempel

zuinig-over-de-drempelwaar blijft de tijd
wat willen wij alles vlug
weer en warempel
staan wij op de drempel
van oud en nieuw

voor over de drempel
geeft geschiedenis haar raad
een voornemen tot zuinigheid
op elkaar en het leven
struikel niet languit
in haast naar morgen
ga gerust en zuinig
in de tijd na nu
een drempel immers
slecht je niet met overstap

zuinig dus is het devies
opdat wij niet
in de knop nog
struikelend over elkaar
onze hoop al breken

over de drempel

over-de-drempel-1-001

waar blijft de tijd
wat willen wij alles vlug
weer en warempel
staan wij op de drempel
van oud en nieuw

maagdelijk nog
als een witte lelie
is het nieuwe jaar
met nog haar knop
verscholen nog
in het groen van kerst
mij herinnerend ook
aan vervlogen jaren
toen elk nieuw schriftje
het beter doen wakkerde

een pennenstreek later
het nieuwe er weer af
leert ons de geschiedenis
vervliegen voornemens snel
als sneeuw voor de zon

van minuut tot minuut
kan vredig samen zijn
moordend bloedbad worden
kan de kleur van ons verschil
dat juist ons verbinden kan
een ravijn van haat splijten
drijft de tijd achter ons
met oorlog in het behang
ons tot waanzinnige drift
die ons de adem beneemt

toch vol verwachting
kijken reikhalzend wij
naar het nieuwe hoofdstuk
in de almanak van leven
opdat het beter en mooier wordt

afkeer en afgunst echter
laten zich niet struikelen
over een drempel in de tijd
zij vragen aandachtige zuinigheid
waarmee wij anderen
zowel als het andere
luisteren en zien willen
met en voor elkaar
ongeacht de mening
de afkomst of het geloof

het is allemaal mooi
op papier dan toch
maar wie zijn wij echt
vriendschap ook
van mens tot mens

voor over de drempel
geeft geschiedenis haar raad
een voornemen tot zuinigheid
op elkaar en het leven
struikel niet languit
in haast naar morgen
ga gerust en zuinig
in de tijd na nu
een drempel immers
slecht je niet met overstap

het leven pluk je
als bloemen de dagen
een voor een
groeiend aan aandacht
in, om en voor elkaar

blader dus gerust
vol verwachting
met goede voornemens ook
naar de volgende bladzij
over de drempel van de tijd
zoals dat kleine jongetje
zijn nieuwe schriftje koesterde
in het uiteindelijk weten
dat een vlekje hier en daar
het resultaat niet slechtert

zuinig dus is het devies
opdat wij niet
in de knop nog
struikelend over elkaar
onze hoop al breken

  • overweging op de grens van jaren in de tijd | 23 december 2016

elkaar verstaan

klok.png

in hoop op beter en mooier
steeds weer opnieuw
haast jaarlijks zich de wereld
alsof nadien geen tijd meer is
naar de ontmoeting van oud en nieuw
die liever wij vertragen
om tijd te nemen
voor terugblik en bezinning

stil staan willen wij
bij de vrienden in het leven
die ons en wij vieren
ervaren willen wij
de stilte die valt
door wie vertrokken
om vanaf de overkant
ons eeuwig te vergezellen

doorgronden willen wij
de diepste betekenis
van dat wat ons beschaamt
door beter te kijken en te zien
in de spiegel van de tijd
die niets verhullend tot ons spreekt
wat mensen echt verbindt
is waardige medemenselijkheid

luisteren en horen willen wij
het geheim van naastenliefde
dat gelijk de schoonste regenboog
voorbijgaat aan de herkomst
van een mening of geloof
opdat wij dat doorgeven
wat ons de enten leven doet
om, voor en met elkaar

als vandaag wij leren
elkaar morgen te verstaan
door van de aanstoot aan elkaar
de kleinste steentjes weg te dragen
dan kondigt elke nieuwe morgen
een dag om te ontdekken
dat haast niet geboden is
omdat geluk de bestemming is

dat ook is onze wens
dat morgen na vandaag
aandacht voor de kleine dingen
ons in, om en voor elkaar
de deuren open doet

  • Kerst- en nieuwjaarswens 2016

 

waar de tijd stil lijkt te staan

daar waar zij stil lijkt te staan
doet de tijd van het jaar
ons even halteren
wijlen wij terug
naar voornemens en wensen
die vervliegend vervagen
in ons theater van tijd

daar waar zij stil lijkt te staan
spiegelt de tijd van weleer
ons het weten tot begrijpen
dat grenzen niet kunnen bestaan
dat wij alleen kunnen sprankelen
tot stallende herberg voor leven
als de passie voor elkaar ons laaft

daar waar zij stil lijkt de staan
wakkert de tijd in verschiet
ons het halzend reiken
naar pozen in perspectief
die in het zicht op morgen
een toekomst venstert
die lonkend de armen spreidt

daar waar zij stil lijkt te staan
ontsluiert het nu van de tijd
het fonkelend besef
dat verlangen naar eendracht
de wens het te beleven
ons tot daden daagt
die doen wat wij dromen

dat wij
van minuten die jaar zullen worden
voor de kinderen van onze kinderen
hoe genaamd ook
voor Boaz, Emily en Max
onze vleugels mogen spreiden
om zo voor hen
de vlucht te keren
van elkaar weg
naar elkaar toe

dat wij
elkaar mogen vinden
in de hartstocht van het doen
in elkanders ogen
houvast mogen hebben
in elkanders handen
elkaar mogen verstaan
met of zonder woorden

dat is onze wens
voor de nieuwe tijd
die wij nu ‘16’ dopen
en zelfs nog ver daarna

  • kerst- en nieuwjaarswens | december 2015

waar de tijd lijkt stil te staan