geloof hoop en liefde

sylvana2.png

adjossi

in jonge jaren
onbezorgd groeiend
van kleiner naar groot
met zin in het leven
dat dan nog toch
zich toelachen laat

later – als liefde passeert
ent zich uit passie
van en voor elkaar
het wonder van leven
dat in en aan jou
tot toekomst ontgroeit

waar zo het leven zomert
moet de zon schijnen
maar bliksemt heldere hemel
de boze boodschap
dat niet vanzelfsprekend
meer het leven zal zijn

op leven en dood
strijden dan de jaren
met vreugde en verdriet
met nu en dan de hoop
dat langer de adempauzes
dan kortstondig zullen zijn

nu uitgestreden
wensen wij jou het thuis
aan de oevers van de overkant
bij door jou geliefden
die eerder al
daar hun eeuwigheid vonden

in die wens
vinden wij schuil
net als door de jaren heen
bij jouw houvast
de paraplu van hoop
van geloof ook en liefde
die bij het verder gaan
ons jou herinneren zal

  • geschreven ter herinnering aan Sylvana Gajadhar – Lesterhuis | 8 september 1962 – 21 februari 2017

als de dag komt

when i'm dead and gone - mcguinness flint

when i’m dead and gone – mcguinness flint

als de dag komt dat mijn benen breken
omdat de weg van leven langer is dan ik lopen kan
laat dan het loslaten jou niet weerhouden
de weg naar de einder verder te gaan

als de dag komt dat mijn longen leegzuigen
omdat de weg van leven een langere adem vraagt
laat dan het verlies jou niet beletten
want de vaart der volkeren kent geen einde

als de dag komt dat mijn ogen sluiten
omdat de weg van leven mij naar de sterren voert
laat dan het duister jou niet tegen houden
want de opstand van de hoop overwint altijd

als de dag komt dat mijn stemt zwijgt
omdat de strop van de dood de woorden verstikt
laat dan de stilte jou niet verstoren
maar luister naar de echo van de overkant

als de dag komt dat ik niet meer zijn kan
waar en bij wie ik wezen wilde
laat dan het zout in de tranen
proeven als zoete herinnering
die gaandeweg mij levend houd

overweging – juni 2015