Kunststukjes

Kunststukjes wewbsite

  • overwegingen en ver-dichtjes naar aanleiding van kunst(-beleving)

Geconfronteerd met concrete kunstuitingen overkomt het mij vaker dat ik niets begrijp van de lyrische bewoordingen waarin anderen over kunst en kunstuitingen spreken. Van Mondriaan bijvoorbeeld begrijp ik niets, laat staan van de mensen die dat mooi vinden. Zo’n paar gekleurde lijntjes en vlakken! Een kind…

Kunst is emotie. Voor niemand anders dan de kunstenaar zelf ligt daar de grootste waarde van zijn kunstwerk. Als er dan vervolgens anderen zijn die ‘geraakt’ worden door die ziele kreet van de kunstenaar, in lovende of afkeurende bewoordingen, heeft de kunstenaar zijn doel bereikt: hij heeft vorm en uiting gegeven aan wat hem bezielde en dat gecommuniceerd met anderen. Wat die daar ook van vonden of vinden.

Sinds 1996 heb ik vaker een kunstexpositie mogen openen. Ik besteed daaraan steeds de nodige aandacht. Mijn teksten bouw ik op rond een door mij gekozen thema. En ik schreef er elke keer een ver-dichtje bij. De ver-dichtjes en ‘kunstwerkjes’ uit de verschillende speeches zijn in dit boekwerkje bijeengebracht. Samen met enkele ‘kunst’ gerelateerde werkjes.

 Capelle aan den IJssel, 11 maart 2007

Peter Paul J. Doodkorte.

Je kunt de bundel hier gratis downloaden: Kunststukjes – overwegingen en ver-dichtjes naar aanleiding van kunstbeleving

De pdf bewaren of importeren

Het e-Book als pdf wordt automatisch opgeslagen in in de map Downloads op uw computer. Voor opslag op uw iPhone, ipad of iPad touch geldt de volgende tip:

  1. Tik op uw iPhone, iPad of iPad touch op de pdf om deze te openen.
  2. Tik op de Deel-knop .
  3. Tik op ‘Kopieer naar Apple Books’.