zuinig over de drempel

zuinig-over-de-drempelwaar blijft de tijd
wat willen wij alles vlug
weer en warempel
staan wij op de drempel
van oud en nieuw

voor over de drempel
geeft geschiedenis haar raad
een voornemen tot zuinigheid
op elkaar en het leven
struikel niet languit
in haast naar morgen
ga gerust en zuinig
in de tijd na nu
een drempel immers
slecht je niet met overstap

zuinig dus is het devies
opdat wij niet
in de knop nog
struikelend over elkaar
onze hoop al breken

Advertenties

over de drempel

over-de-drempel-1-001

waar blijft de tijd
wat willen wij alles vlug
weer en warempel
staan wij op de drempel
van oud en nieuw

maagdelijk nog
als een witte lelie
is het nieuwe jaar
met nog haar knop
verscholen nog
in het groen van kerst
mij herinnerend ook
aan vervlogen jaren
toen elk nieuw schriftje
het beter doen wakkerde

een pennenstreek later
het nieuwe er weer af
leert ons de geschiedenis
vervliegen voornemens snel
als sneeuw voor de zon

van minuut tot minuut
kan vredig samen zijn
moordend bloedbad worden
kan de kleur van ons verschil
dat juist ons verbinden kan
een ravijn van haat splijten
drijft de tijd achter ons
met oorlog in het behang
ons tot waanzinnige drift
die ons de adem beneemt

toch vol verwachting
kijken reikhalzend wij
naar het nieuwe hoofdstuk
in de almanak van leven
opdat het beter en mooier wordt

afkeer en afgunst echter
laten zich niet struikelen
over een drempel in de tijd
zij vragen aandachtige zuinigheid
waarmee wij anderen
zowel als het andere
luisteren en zien willen
met en voor elkaar
ongeacht de mening
de afkomst of het geloof

het is allemaal mooi
op papier dan toch
maar wie zijn wij echt
vriendschap ook
van mens tot mens

voor over de drempel
geeft geschiedenis haar raad
een voornemen tot zuinigheid
op elkaar en het leven
struikel niet languit
in haast naar morgen
ga gerust en zuinig
in de tijd na nu
een drempel immers
slecht je niet met overstap

het leven pluk je
als bloemen de dagen
een voor een
groeiend aan aandacht
in, om en voor elkaar

blader dus gerust
vol verwachting
met goede voornemens ook
naar de volgende bladzij
over de drempel van de tijd
zoals dat kleine jongetje
zijn nieuwe schriftje koesterde
in het uiteindelijk weten
dat een vlekje hier en daar
het resultaat niet slechtert

zuinig dus is het devies
opdat wij niet
in de knop nog
struikelend over elkaar
onze hoop al breken

  • overweging op de grens van jaren in de tijd | 23 december 2016

elkaar verstaan

klok.png

in hoop op beter en mooier
steeds weer opnieuw
haast jaarlijks zich de wereld
alsof nadien geen tijd meer is
naar de ontmoeting van oud en nieuw
die liever wij vertragen
om tijd te nemen
voor terugblik en bezinning

stil staan willen wij
bij de vrienden in het leven
die ons en wij vieren
ervaren willen wij
de stilte die valt
door wie vertrokken
om vanaf de overkant
ons eeuwig te vergezellen

doorgronden willen wij
de diepste betekenis
van dat wat ons beschaamt
door beter te kijken en te zien
in de spiegel van de tijd
die niets verhullend tot ons spreekt
wat mensen echt verbindt
is waardige medemenselijkheid

luisteren en horen willen wij
het geheim van naastenliefde
dat gelijk de schoonste regenboog
voorbijgaat aan de herkomst
van een mening of geloof
opdat wij dat doorgeven
wat ons de enten leven doet
om, voor en met elkaar

als vandaag wij leren
elkaar morgen te verstaan
door van de aanstoot aan elkaar
de kleinste steentjes weg te dragen
dan kondigt elke nieuwe morgen
een dag om te ontdekken
dat haast niet geboden is
omdat geluk de bestemming is

dat ook is onze wens
dat morgen na vandaag
aandacht voor de kleine dingen
ons in, om en voor elkaar
de deuren open doet

  • Kerst- en nieuwjaarswens 2016

 

waar de tijd stil lijkt te staan

daar waar zij stil lijkt te staan
doet de tijd van het jaar
ons even halteren
wijlen wij terug
naar voornemens en wensen
die vervliegend vervagen
in ons theater van tijd

daar waar zij stil lijkt te staan
spiegelt de tijd van weleer
ons het weten tot begrijpen
dat grenzen niet kunnen bestaan
dat wij alleen kunnen sprankelen
tot stallende herberg voor leven
als de passie voor elkaar ons laaft

daar waar zij stil lijkt de staan
wakkert de tijd in verschiet
ons het halzend reiken
naar pozen in perspectief
die in het zicht op morgen
een toekomst venstert
die lonkend de armen spreidt

daar waar zij stil lijkt te staan
ontsluiert het nu van de tijd
het fonkelend besef
dat verlangen naar eendracht
de wens het te beleven
ons tot daden daagt
die doen wat wij dromen

dat wij
van minuten die jaar zullen worden
voor de kinderen van onze kinderen
hoe genaamd ook
voor Boaz, Emily en Max
onze vleugels mogen spreiden
om zo voor hen
de vlucht te keren
van elkaar weg
naar elkaar toe

dat wij
elkaar mogen vinden
in de hartstocht van het doen
in elkanders ogen
houvast mogen hebben
in elkanders handen
elkaar mogen verstaan
met of zonder woorden

dat is onze wens
voor de nieuwe tijd
die wij nu ‘16’ dopen
en zelfs nog ver daarna

  • kerst- en nieuwjaarswens | december 2015

waar de tijd lijkt stil te staan

proost – op het nieuwe jaar

waar de uiteinden van jaren
eindelijk in stilte
het rumoer van het oude
in vergetelheid jagen
het eerste zonlicht
de nieuwe tijd ongerept reikt
ontvouwen zich verwachtingsvol
nieuwe mogelijkheden
van deuren om te openen
tot avonturen om te beleven

wanneer oud verkleurt naar nieuw
doen kamers vol voorbije dingen
ons thuiskomen in warme heugenis
als blije gedachten ons leiden
langs de uren van hartstocht
met beminden die wij omarmen
terwijl de onsterfelijke bagage
van vertrokken geliefden
hun beelden gelijk spiegels echoën
tot bezieling voor de toekomst

wanneer de belofte van morgen
over de drempel glimlachend
motivatie en inspiratie fluistert
te vinden in geluk, vrede en meer
lonkt voor jou en de jouwen
een beter jaar
met oude en nieuwe dingen
die de wereld mogen veranderen
van abuis tot tevredenheid
kan ons doen en ons laten
elke nieuwe dag
de wereld verrassen
vervullen met hoop
met vreugde en plezier

proost dus – op de nieuwe episode
voel de aandacht van het andere
elke dag – elke seconde
waardeer het wonder van de tijd
beleef de onstuimigheid van makers
de passie van het diep verlangen
jouw dromen te durven doen
het goed te maken en te krijgen
voor – om én met elkaar

dat ook is onze wens
voor een puik en prachtig
een uitmuntend 2015

proost dus
op het nieuwe jaar!

champagne glasses

bouwsteentjes van geluk

• nieuwsjaarswens – december 2009
lego

in het weten
zonder einde geen begin
dient zich
als stappen in de sprong van eeuwigheid
na het oude weer het nieuwe aan

in het vredig licht van december
als shaffy ‘laat me’ zingt
is er de herinnering
aan ervaren en verloren geluk
de geboorte van nieuwe levens
die ons deden zingen
de gevoelens van onrecht
die ons deden vechten
de verliezen van naasten
die ons deden huilen
de hoop op beter
die ons deed bidden
de dagen van succes
die ons deden lachen
de dagen en oorden van crisis
die ons deden werken
de eigen kracht van mensen
die ons deed bewonderen

de transparante feiten
ze spreken voor zich
als de leeuwenparel
die ons het leven doet vieren
en vraagt om bezinning
want groei is meer dan groei alleen

dat wij na het veilig oversteken
over de eigen schaduw springen
met de adem van leven
en de meester van ervaring als gezel
als beslagen paarden op het ijs komen
en zo spoor trekken en geven
als passend antwoord
op de eeuwige vraag en wens
(kan) dat (kan) beter

zetten wij het kompas op eigen kracht
en de kunst van het samenspel
op durven doen
op samen in beweging komen
op vrede stichten, beter worden
op overeenstemming
op opgeteld het verschil maken

als met blokjes van lego kun je alles maken
door verbeterde verbinding
van mens tot mens
het versnelt de uitvoering
maakt dat wij thuiskomen
in onszelf en bij elkaar

van het nieuwe jaar
een heus klavertje vier maken
samen kunnen wij het doen

durf te dromen

• overweging bij de start van 2014
vuurwerk
het nieuwe jaar ontvouwt zich
en nodigt ons met oude gewoonten
een nieuwe start te maken
in het stille weten
de nieuwe tijd is geen einde
maar een voortgaan in wat heden wordt
en afhangt – vooral – van wat jij ervan maakt

als je het lastig hebt met ‘loslaten’
probeer dan een ‘aanvaarden’
en maak zo de weg vrij
om te stromen
wijzer te worden van geloven
overtuigd van wat je nog niet ziet

aanvaarden is meebewegen
met wat het leven je brengt
naar het hart luisteren
herhalen wat het denkt
over het leven en de wereld

leef in het nu
dat wat morgen geschiedenis is
geniet van het leven
maar doe het vandaag
want vandaag is de dag

verander de wereld
door mensen te inspireren
sta open voor het onverwachte
het vreemde als wel de uitdaging

wordt mens als medemens
raak – verrijk en vermenselijk de toekomst
parel met en voor de ander
en krijg geen spijt
van dingen die je nooit gedaan hebt

droom wat je wilt dromen
ga waar je wilt gaan
wordt wie je wilt worden
verwacht geen liefde als wederdienst
maar wacht tot zij groeit – van en aan zich zelf

aanvaard de verrassingen
die alles andere richting geven
en als je ergens het lef niet voor hebt
doe het dan zonder lef
breng de uitdagingen tot doen
in het aanvaarde weten
het is er al
alles wat gecreëerd moet worden

wil niet bezitten en bezit zo alles
de inspiratie is een moment
waarop je openstaat om te ontvangen

durf te dromen
en maak het verschil
in een richting die goed is
niet in de toekomt
maar in het nu