op wat komen gaat

op wat komen gaat.png

genietend van de warmte
van mensen om mij heen
blik ik afsluitend terug
om stiekem ook vooruit te kijken

zo geniet ik de momenten
van samenwerkende mensen
die wij ieder voor zich
of samen mochten creëren

stap voor stap met aandacht
versterkten wij het fundament
om effectief en inspirerend
mensen te mogen passioneren

mijmerend over morgen
lonkt ons het gestarte jaar
vol van nieuwe stappen
met en zonder elkaar

ik wil je oprecht bedanken
voor wat wij samen deden
of doen gaan na vandaag
vitaal en vooral sprankelend

dat het zoeken en bepalen
op dat wat komen gaat
ons werk verdiepen mag
om weer een best jaar te maken

op wat komen gaat

  • Nieuwjaarswens | 5 januari 2020

van mens tot mens

van mens tot mens.png

in een poging ons het tempo te vertragen
lengen zich de dagen in tijd het langst
waar de weg van het bijna voorbije jaar
ons straks het nieuwe ontmoeten doet

even stoppen wij om ademloos te luisteren
naar het volle geluid van vreugdevol geluk
dat wij vinden mochten of ons te verbazen wist
wat ons in woedend maakte of juist ongerust

in stilte traant ons het besef van het weten
van hervonden of verloren gezondheid
naast ook heimwee en herinnering naar hen
die aan de overkant van tijd hun haven vonden

als om middernacht het signaal gegeven is
het oude te bedanken en gedag te zeggen
omhelzen wij een nog onbekende nieuwe tijd
die ons uitdagen zal en vol verwachting spant

weer zullen nieuwe dagenraden ons wekken
vol van het ervaren of verwachtend weten
dat geliefden weerkomen of vertrekken gaan
omdat zij hun dromen of liefde najagen willen

elke dag zullen wij mensen mogen ontmoeten
omdat zij ook meedoen mogen en meetellen
die met plezier en passie hun dromen vervullen
wanneer zij elkaar de liefde beloven kunnen

het nieuwe verwelkomend laten wij het oude uit
met welgemeend voor iedereen de oprechte wens
dat wie of wat wij ook zijn in alles wat wij doen
overal ter wereld wij eenvoudig onszelf mogen zijn

dat wij liefhebben en menen mogen kunnen
wat ons van mens tot mens om en met elkaar
een helpende hand reiken zal en geven kan
om op dezelfde bladzijde van leven te komen

vol vertrouwen dat wij elkaar daarmee inspireren
is het tijd om ons moedig naar elkaar te begeven
zodat wat wij nu blijhartig hopen en verwachten
wij elkaar tot nieuwe werkelijkheid maken zullen

dat ons liefde knuffelend elkaar omhelzen doet
en ons naar elkaar vontmoeten verlangen laat
wensen wij jou en alle mensen om jou heen
een jaar dat ons van mens tot mens ontplooien laat

Van mens tot mens gedicht

 

  • Geschreven op de grens van 2019 voor 2020| 14 december 2019

licht zijn

Presentatie1.png

waar de dagen korten
in de avond van het jaar
tekent zich het donker
van een natte klinkerstraat
tussen vol van kerst
de warm verlichte ramen
als de zichtbare grens
naar het komende jaar

de tijd stilt de gedachten
waarin als tientallen lampjes
kleurrijk de heugenissen hangen
aan dat wat ons passeerde
heel dichtbij of verder weg
wat ons blij maakte en vrolijk
naast dankbaar verdrietig ook
in zonnige of regenachtige dagen

in het huis van melancholie
in het schijnsel van kaarsjes
schitteren dan de kerstballen
wit zilver of goudgeel gekleurd
als fakkels van het ervaren geluk
waarvan de spiegels ook zwaaien
naar allen die ons betekenden
of ons hen betekenen lieten

prikkelend jeuken de kerstnaalden
vallend van haar groene takken
het omzien naar dagen van gisteren
opdat wij als deuren de ogen openen
voor de vele kansen die er liggen
in de morgen van het nieuwe jaar
om voor en met elkaar te doen
wat ons als mens beter maakt

als wij na vandaag ook morgen
hoe dan ook gekleurd of geaard
als de vele lichtjes kunnen zijn
die wij elk jaar in de laatste maand
tot ieders verlichting weer ontsteken
zal van hier tot aan de overkant
de wereld weer wat mooier zijn

dat het schijnsel van dat licht
de weg van ons komen en gaan
ons tot samengaan brengen mag

om voor en met elkaar

  • Kerst- en nieuwjaarswens | december 2018

drempelwens

 

clock.png

dat ieder elkaar mag blijven zien
horen ook en begrijpen zal
bij het doen en laten

dat ook zonder woorden
iedereen houvast mag hebben
door er voor elkaar te zijn

dat aandacht en tijd voor elkaar
de kersttijd en het nieuwe jaar
bij en voor eenieder mag brengen

dat ieder zo zichzelf en de ander
of je nu jonger bent of ouder
betekenis geeft en betekenen laat

bij de drempel van oud en nieuw
is dat van harte mijn wens
voor jou en de mensen die jou lief zijn

  • Eindejaarwens | december 2018

samen samenzijn

happy new year

de hora ruiend op het einde
ziet van oud naar nieuw
op versleten laatste benen
reikhalzend het jaar uitzien
naar blanco nog de nieuwe tijd

met daar aan de overkant
sterren stralend ons herinnerend
die vele vrienden en vriendinnen
de ouders ook en de kinderen
die ooit ons de weg plaveiden

met dankbaar vol de knapzak
voor hen die ons van waarde zijn
die ook wij betekenen mogen
omdat ieder is die hij wezen mag
altijd anders en daarin juist gelijk

met de wijze lessen van gisteren
na vandaag kompas voor morgen
fluisteren wij elkaar de ware opdracht
dat niet het geluk meer zoeken is
maar het zijn van wie je bent

met vol verwachting ook de harten
dat wij met respect en liefdevol
hatend onbegrip wieden mogen
dat opnieuw het goede zegeviert
over wat ons steeds verdelen wil

met het verleden als de uitdaging
die ons als lantaarns de weg verlicht
waarop elke dag weer kansen liggen
niet om voornemens te hebben
maar om ons denken ook te doen

met kleurrijk als de mensen zelf
het palet van kans en perspectief
tellen niet langer meer de dagen
doch de dagen die ons tellen
door de ontmoetingen met elkaar

zo stilstand in de laatste dagen
van voorbij vliegend de tijd
halteren wij voor vertrekken klaar
met onze wens voor iedereen
in het nu nog jonge jaar

dat wij meer dan ooit
wederkerig zien en kijken
vertellen ook en luisteren
van om naar en met elkaar
opdat wij samen samenzijn

  • Kerst- en nieuwsjaargedachte en wens 2017/2018 | 15 december 2017

zuinig over de drempel

zuinig-over-de-drempelwaar blijft de tijd
wat willen wij alles vlug
weer en warempel
staan wij op de drempel
van oud en nieuw

voor over de drempel
geeft geschiedenis haar raad
een voornemen tot zuinigheid
op elkaar en het leven
struikel niet languit
in haast naar morgen
ga gerust en zuinig
in de tijd na nu
een drempel immers
slecht je niet met overstap

zuinig dus is het devies
opdat wij niet
in de knop nog
struikelend over elkaar
onze hoop al breken

  • nieuwjaarswens, december 2016

over de drempel

drempel

waar blijft de tijd
wat willen wij alles vlug
weer en warempel
staan wij op de drempel
van oud en nieuw

maagdelijk nog
als een witte lelie
is het nieuwe jaar
met nog haar knop
verscholen nog
in het groen van kerst
mij herinnerend ook
aan vervlogen jaren
toen elk nieuw schriftje
het beter doen wakkerde

een pennenstreek later
het nieuwe er weer af
leert ons de geschiedenis
vervliegen voornemens snel
als sneeuw voor de zon

van minuut tot minuut
kan vredig samen zijn
moordend bloedbad worden
kan de kleur van ons verschil
dat juist ons verbinden kan
een ravijn van haat splijten
drijft de tijd achter ons
met oorlog in het behang
ons tot waanzinnige drift
die ons de adem beneemt

toch vol verwachting
kijken reikhalzend wij
naar het nieuwe hoofdstuk
in de almanak van leven
opdat het beter en mooier wordt

afkeer en afgunst echter
laten zich niet struikelen
over een drempel in de tijd
zij vragen aandachtige zuinigheid
waarmee wij anderen
zowel als het andere
luisteren en zien willen
met en voor elkaar
ongeacht de mening
de afkomst of het geloof

het is allemaal mooi
op papier dan toch
maar wie zijn wij echt
vriendschap ook
van mens tot mens

voor over de drempel
geeft geschiedenis haar raad
een voornemen tot zuinigheid
op elkaar en het leven
struikel niet languit
in haast naar morgen
ga gerust en zuinig
in de tijd na nu
een drempel immers
slecht je niet met overstap

het leven pluk je
als bloemen de dagen
een voor een
groeiend aan aandacht
in, om en voor elkaar

blader dus gerust
vol verwachting
met goede voornemens ook
naar de volgende bladzij
over de drempel van de tijd
zoals dat kleine jongetje
zijn nieuwe schriftje koesterde
in het uiteindelijk weten
dat een vlekje hier en daar
het resultaat niet slechtert

zuinig dus is het devies
opdat wij niet
in de knop nog
struikelend over elkaar
onze hoop al breken

  • overweging op de grens van jaren in de tijd | 23 december 2016

elkaar verstaan

klok.png

in hoop op beter en mooier
steeds weer opnieuw
haast jaarlijks zich de wereld
alsof nadien geen tijd meer is
naar de ontmoeting van oud en nieuw
die liever wij vertragen
om tijd te nemen
voor terugblik en bezinning

stil staan willen wij
bij de vrienden in het leven
die ons en wij vieren
ervaren willen wij
de stilte die valt
door wie vertrokken
om vanaf de overkant
ons eeuwig te vergezellen

doorgronden willen wij
de diepste betekenis
van dat wat ons beschaamt
door beter te kijken en te zien
in de spiegel van de tijd
die niets verhullend tot ons spreekt
wat mensen echt verbindt
is waardige medemenselijkheid

luisteren en horen willen wij
het geheim van naastenliefde
dat gelijk de schoonste regenboog
voorbijgaat aan de herkomst
van een mening of geloof
opdat wij dat doorgeven
wat ons de enten leven doet
om, voor en met elkaar

als vandaag wij leren
elkaar morgen te verstaan
door van de aanstoot aan elkaar
de kleinste steentjes weg te dragen
dan kondigt elke nieuwe morgen
een dag om te ontdekken
dat haast niet geboden is
omdat geluk de bestemming is

dat ook is onze wens
dat morgen na vandaag
aandacht voor de kleine dingen
ons in, om en voor elkaar
de deuren open doet

  • Kerst- en nieuwjaarswens 2016

 

waar de tijd stil lijkt te staan

ballonnen

daar waar zij stil lijkt te staan
doet de tijd van het jaar
ons even halteren
wijlen wij terug
naar voornemens en wensen
die vervliegend vervagen
in ons theater van tijd

daar waar zij stil lijkt te staan
spiegelt de tijd van weleer
ons het weten tot begrijpen
dat grenzen niet kunnen bestaan
dat wij alleen kunnen sprankelen
tot stallende herberg voor leven
als de passie voor elkaar ons laaft

daar waar zij stil lijkt de staan
wakkert de tijd in verschiet
ons het halzend reiken
naar pozen in perspectief
die in het zicht op morgen
een toekomst venstert
die lonkend de armen spreidt

daar waar zij stil lijkt te staan
ontsluiert het nu van de tijd
het fonkelend besef
dat verlangen naar eendracht
de wens het te beleven
ons tot daden daagt
die doen wat wij dromen

dat wij
van minuten die jaar zullen worden
voor de kinderen van onze kinderen
hoe genaamd ook
voor Boaz, Emily en Max
onze vleugels mogen spreiden
om zo voor hen
de vlucht te keren
van elkaar weg
naar elkaar toe

dat wij
elkaar mogen vinden
in de hartstocht van het doen
in elkanders ogen
houvast mogen hebben
in elkanders handen
elkaar mogen verstaan
met of zonder woorden

dat is onze wens
voor de nieuwe tijd
die wij nu ‘16’ dopen
en zelfs nog ver daarna

waar de tijd lijkt stil te staan

  • kerst- en nieuwjaarswens | december 2015

proost – op het nieuwe jaar

proost 3

waar de uiteinden van jaren
eindelijk in stilte
het rumoer van het oude
in vergetelheid jagen
het eerste zonlicht
de nieuwe tijd ongerept reikt
ontvouwen zich verwachtingsvol
nieuwe mogelijkheden
van deuren om te openen
tot avonturen om te beleven

wanneer oud verkleurt naar nieuw
doen kamers vol voorbije dingen
ons thuiskomen in warme heugenis
als blije gedachten ons leiden
langs de uren van hartstocht
met beminden die wij omarmen
terwijl de onsterfelijke bagage
van vertrokken geliefden
hun beelden gelijk spiegels echoën
tot bezieling voor de toekomst

wanneer de belofte van morgen
over de drempel glimlachend
motivatie en inspiratie fluistert
te vinden in geluk, vrede en meer
lonkt voor jou en de jouwen
een beter jaar
met oude en nieuwe dingen
die de wereld mogen veranderen
van abuis tot tevredenheid
kan ons doen en ons laten
elke nieuwe dag
de wereld verrassen
vervullen met hoop
met vreugde en plezier

proost dus – op de nieuwe episode
voel de aandacht van het andere
elke dag – elke seconde
waardeer het wonder van de tijd
beleef de onstuimigheid van makers
de passie van het diep verlangen
jouw dromen te durven doen
het goed te maken en te krijgen
voor – om én met elkaar

dat ook is onze wens
voor een puik en prachtig
een uitmuntend 2015

proost dus
op het nieuwe jaar!

  • kerst- en nieuwjaarswens, december 2014