echte waarde

echte waarde

er is angst
er is isolatie
er is hamstergedrag
er is ziekte
ja dood is er zelfs
er is zelfs dood

maar

we horen de vogels weer
zien elkaar op afstand
beter nu dan dichtbij
de lente kondigt zich
zoals alle jaren weer
onder kleurrijke hemel
die van donkergrijs
naar hemelblauw tint
mensen zingen voor elkaar
klappen en applaudisseren
langs de kant van de weg
of staand op een balkon
openen de ramen weer
voor een groet of gesprek
die de afstand overbrugt

we verlangen meer dan ooit
naar het geluid van de straat
dat anders gauw al druk is
we doen dingen voor elkaar
die eerder onmogelijk leken
nu ons de wereld vertraagt
in het kijken en luisteren
naar de mensen om ons heen
in het onzekere perspectief
van nieuwe orde en realiteit
die ons zonneklaar maakt
wat van echte waarde is
de gezondheid en het leven
die niet vanzelfsprekend zijn

echte waarde

  • Corona-verdicht | 27 maart 2020

pokerspel

 

pokerspel

eerst nietsvermoedend nog
van het dodelijk verderf
dat magere hein strooide
hoopte ik wakker wordend
de nachtmerrie te verlaten
waarin als overrijp de appels
uit de boom van leven vielen

als een koude ochtenddouche
was ontnuchterend het nieuws
dat er geen ontsnappen was
aan de haard van het inferno
dat met afgrijselijke explosies
de adem aan mensen beneemt
tot zij het leven laten moeten

als ik nu huis en haard verlaat
doorweekt mij het angstzweet
geplaagd door besef en weten
met vingerhoeden vol van azijn
omdat het blind pokeren blijft
in deze wereldwijde pandemie
om de prijs van gelukkig leven

pokerspel

  • Ver-dicht in corona-tijd | 26 maart 2020

verlangen

verlangen

waar zijn de dagen
dat ik als vrije vogel
op de rug van de wind
gedoopt in regen
sneeuw of zonnestralen
met de stroom mee
of soms er tegenin
overal vliegen kon

met vastgebonden voeten
de vleugels geknipt
achter tralies van glas
zing ik nu gekooid
het lied van verlangen
dat snel een einde komt
aan de horror van angst
die ons het leven verlamt

verlangen

  • Ver-dicht in corona-tijd | 25 maart 2020

belofte van herstel

narcis
waar ik kijk naar de kisten
die veel te vaak en zo frequent
door steegjes en straten gaan
verduistert ons een grote wolk
alle dagen zoals de nachten zijn
die wij het liefst verjagen willen
met het zaad van vierend leven

waar de ruimte van de afstand
zich met zwarte sluiers behangt
voor processies van een afscheid
zouden wij liefst met miljoenen
fakkels en vreugdevuren ontsteken
om zo de stilte van eenzaamheid
met aandacht passend te verlichten

waar de klaagzang van het verlies
in droevige stemmen krachtig oprijst
kruipen tussen grijze tegels en stenen
in een frisgroene lentejas gestoken
de narcissen hun knoppen openend
die luider dan de stilte mij vertellen
dat het leven de dood herstellen zal

Bode van herstel

  • Ver-dicht in corona-tijd | 24 maart 2020

fataal verborgen

onzichtbaar dodelijk
onzichtbaar als een sluipschutter
worden de mensen benaderd
om dan aangeraakt te worden
gelijk kleintjes tikkertje spelen
met een onverhoedse handdruk
een zoen of een kus op de wang
als het niet met een niesbui is

de samenleving raakt ontredderd
door gezaaide verbijstering en angst
waar het monster niemand ontziend
onder de leden van de mensen kruipt
die zich de adem benomen voelen
wanneer de dood het leven verstikt
dat zich door ons zo graag vieren laat

Onzichtbaar dodelijk

  • Ver-dicht in corona-tijd | 24 maart 2020

afstand

afstand

al belemmert ons de afstand
de ruimte die wij laten moeten
elkaar de wang of rug te strelen
ver weg houden wij elkaar dichtbij
omdat juist de afstand ons sterkt
voor de toekomst die komen gaat

nu klein voor ons de wereld wordt
bouwen wij een brug naar elkaar
met een boeket kleurrijk geurend
van samen gemaakte herinneringen
uit de tuin van liefde en vriendschap
die ons ook nu loslatend vasthoudt

afstand is als gisteren een omhelzing
van in lentezon fladderende vlinders
die ons vandaag als boodschap geeft
dat de opperste vorm van pure liefde
niet elkaar in de armen drukken is
maar het op afstand houden van elkaar

afstand

 

  • Ver-dicht in corona-tijd | 23 maart 2020

het goede hamsteren

hamsteren

woekerend zamelt het volk
heel gewone maar ook rare
dingen die wij gewoon nog
ons alle dagen kopen kunnen

onderwijl vechten medici
met alles wat zij hebben
voor gezondheid en leven
van mensen jong en oud

aangedaan door het virus
dat ons en onze economie
het gewone doen en laten
naast ook de adem neemt

niet aflatend is hun inzet
hoewel zij zelf het meest
aan de gevaren blootstaan
van het grimmig monster

zo knokken zij voor behoud
van leven en een toekomst
waarin wij hamsteren mogen
dat ons echt betekenis geeft

houdt dus de kofferbak vrij
voor het valies van vreugde
dat zich weer volstromen laat
als wij straks elkaar omhelzen

gewoon de dagelijkse dingen
die ons de herinnering rijgen
van wat ons het duurste is
er met en voor elkaar te zijn

het goede hamsteren

  • Ver-dicht in corona-tijd | 21 maart 2020

samen alleen

alleen samen

terwijl ik hier zit
zonder jou
zit jij daar
zonder mij
zo reizen wij ieder voor zich
door de achtbaan van deze tijd
ondertussen speelt op de radio
in vele landen tegelijkertijd
voor iedereen die het horen wil
ter bemoediging een oud lied
dat ons helpt te navigeren
door de dagen van isolement
waarin wij op afstand slechts
elkaar de handen reiken kunnen

zacht of oorverdovend hard
ieder op zijn eigen sterkte
zingt of neuriet het bekende lied
dat wij nooit alleen lopen zullen
door welke storm dan ook
dat wij nooit alleenstaand zijn
zelfs niet in donkerst donker
want als dit alles voorbij is
zal een zoet en zilveren lied
van leeuweriken en pure liefde
ons als voorheen weer omarmen
dus zit ik hier zonder jou
zoals jij daar zit zonder mij
maar reizen wij samen alleen

Presentatie2

  • Ver-dicht in corona-tijd | 183 radiostations in Europa hebben vrijdag 20 maart om 8.45 uur het nummer You’ll Never Walk Alone gedraaid. Het idee kwam van 3FM-dj Sander Hoogendoorn, die tijdens de coronacrisis nadruk wil leggen op saamhorigheid.

achter glas

achter glas

voor het kamerraam gezeten
aanschouw ik het voorbijgaan
van de wereld om mij heen
die ik als een film op televisie
achter glas bekijken moet

als zij niet lopend onderweg zijn
wekken de mensen die passeren
in of op hun ijzeren karos gezeten
dat gewoon de wereld doordraait
alsof aan haar toch niets mankeert

mijn stemming en mijn gedachten
bezigen zich intussen met de dingen
die van alle mensen wereldwijd
de harten en hoofden verontrusten
om die en wat hen het liefste is

in plaats van te leven achter glas
zou ik bij hen en buiten willen zijn
om hand in hand applaudisserend
de overwinning samen daar te vieren
op dat wat mensen dodelijk vervalt

Achter glas

  • Ver-dicht in corona-tijd | 19 maart 2020

motorolie

motorolie

het land probeert te begrijpen
wat corona toch betekenen gaat
voor ieders gezondheid allicht
dat natuurlijk op de eerste plaats

maar dan het werk toch en de baan
zal die de crisis overleven kunnen
of ons huis en het verdere bezit
wie zal dat dan betalen moeten

nog is dat alles niet verwerkt
als de regering en haar partners
in woord gebaar en documenten
de hand uitreikt naar eenieder

wetten en regels zijn uitgewerkt
waarover zich anderen buigen
die nu ingewerkt moeten worden
om het handen en voeten te geven

nu de middelen oneindig lijken
is het doel heiliger deze keer
zo bezweren zij angst en onrust
bij de bazen en het werkend volk

controle-arm en vrij van bureaucratie
halen wij zo uit onze diepste zakken
omwille de reanimatie en ter redding
voor de economie het beste medicijn

motorolie

  • Verdicht bij de handreiking (in verband met de corona-epidemie) van de regering aan het bedrijfsleven en de inwoners van ons land | 18 maart 2020