jaar van mensen en momenten

de tijd,
waar hij in jaren overgaat,
staan we stil.

áchter ons de tijd,
waarvan we weten wat hij bracht;
vóór ons de tijd,
waar álles van wordt verwacht.

de toekomst,
gevormd door het verleden.
door ervaringen,
van mensen en momenten,
van wie wij houden en die wij koesteren,
mensen en momenten,
die wij verliezen en die voorbijgaan.

wat wij ook kregen,
dát neemt niemand ons meer af!
dát vormt en ligt besloten in onszelf,
geeft ons de kracht en de macht
het nieuwe onbekende aan te gaan;
vol verwachting,
om en met elkaar!

het nieuwe jaar,
zal er wéér een zijn,
van mensen en momenten.
van plezier en verdriet,
winst en verlies.

een jaar,
van mensen en momenten,
van kansen en mogelijkheden,
die wij mogen,
– moeten-
pakken en grijpen,
in de wetenschap,
dat niet alles glans en glorie is.

wat de toekomst ook brengen mag,
het wordt een jaar van mensen en momenten,
van nieuwe vorming,
met, om en voor elkaar!

Advertenties

voor de radio

Waar de jaren in elkaar vervloeien,
zo rond oud en nieuw,
is het goed even stil te staan.

Bij het oude;
en bij het nieuwe jaar.

Met als voornaamste doel:
op gepaste wijze af te sluiten,
en opnieuw te beginnen.

Een ongerept jaar ligt voor ons.
Met nieuwe kansen en mogelijkheden.

De vraag is:
komt het accent te liggen op wat ons scheidt,
of op wat ons samen brengt.

Je eigen weg gaan lijkt aanlokkelijk,
want je doet wat jou zint.

Het leidt ook tot confrontatie,
strijd,
en dus verlies;
voor de een of de ander;
– vaker nog voor beiden –
en dat verkleint
de kansen en mogelijkheden.

Met anderen sámen gaan betekent:
geven en nemen;
van wat de een én de ander wil.
Dát is moeilijker dus,
maar wél samen,
en sámen ben je sterk.

Je zoekt naar wederzijdse winst,
en dat vergroot,
de kansen en mogelijkheden.

Het wordt in het nieuwe jaar
– zo hoop ik dus –
kiezen voor samen werken.

Kiezen voor het,
met vallen en weer opstaan,
samen werken aan een veilig,
schoon, leefbaar en vooral:
kleurrijke samenleving.

De kansen en mogelijkheden,
verbonden aan dat samen werken,
wens ik u en mijzelf!

maak er wat van!

waar mensen de tijd ijken,
– op de jaarkalender –
wordt duidelijk:

de tijd
staat nooit stil,
kent geen oud of nieuw.

met het verleden als wortel
gaat hij voort.

terugkijken kan dienend zijn,
– ter lering en vermaak –
maar kijk vooral vooruit.

start opnieuw,
pak aan dat kado:
– gratis, maar wel eenmalig –
een nieuw, ongerept jaar.

een jaar van verder leven,
ieder voor zich,
maar vooral ook samen,
als bouwmeesters van de toekomst.
zijn die je bent,
doen wat je kunt,
samen!

praten, luisteren,
kijken naar elkaar.

dat zó leven
een inspiratiebron mag zijn;
in het persoon¬lijk leven,
en in het werk!

het nieuwe jaar,
maak er wat van,
sámen!

met vallen en opstaan

met vallen en opstaan,
– bereikt –
struikelend en buitelend,
de tweesprong van jaren,
een scharnier in de tijd.

– dansend –
iets nieuws beginnen,
voor elkaar zorgen en leven.
ondanks gedachten dat je niets te maken hebt,
met wat ver van hier gebeurt;

– voortgaand –
op de draad,
van oorlog en vrede,
van afgunst en liefde.

– gewoon –
geloven in een kleine daad,
in schijnbaar machteloze liefde;
geloven in glimlach en vriendelijk woord,
de stem van je hart.

– steeds –
praktiseren wat je zegt,
daar komt het op aan.

– want soms –
breekt het licht in mensen door,
en stapje voor stapje,
komen wij verder.

– dus toch –
het loont de moeite.

met dát weten
is er de wens;
voor ieder:
een beregoed nieuwjaar!

maak er wat van!
met vallen en opstaan.

samenspelen

Spelend bouwen aan de toekomst;
ieder voor zich, maar vooral ook samen,
in teamverband.

Ieder draagt zijn deeltje bij;
maar van losse deeltjes een team bouwen,
dat vraagt overleg.

Samenspelen is meer dan samen spelen;
betekent praten,
luisteren;
kijken naar,
en leren van elkaar!

Terugkijken en vooruitblikken:
wat ging wel,
wat ging niet;
gaan we verder,
zó of anders!

Zo ontstaan ze,
de contouren in perspectief,
van wat ligt in het verschiet:
steeds méér,
steeds hóger willen we.

Vergeten wij echter niet,
waar de basis ligt van alles:
er zijn, voor en met elkaar.

Zoals jij er was, dit jaar,
voor je team en voor je club!
Voor dát samen-spel,
voor dát vertrouwen,
voor dat “er zijn”:

dank je wel;
het was goed dat jij er was,
met en voor anderen.

En voor het nieuwe jaar:
alle goeds, een goede gezondheid
en bovenal, veel sportiviteit!

1993 – Een bijzonder jaar

1993
Een bijzonder jaar.

Jeugdwerk,
met open oog en oor,
voor verandering en vernieuwing;

zich realiserend dat,
– steeds alerter –
moet gereageerd,
op dat wat gebeurt;
dat standpunten herzien,
en beleid aangepast moet.

Dat alles,
als bron van inspiratie,
bracht mens en stichting bij elkaar.

Kleinschalige initiatieven,
grootschalig ingebed.

Mensen,
niets menselijks vreemd,
gedreven tot
zorg-, dienst- en hulpverlening,
met steeds een boodschap,
aan anderen;

die klaar staan,
met oude waarden en nieuwe idealen,
voor jongeren.

Samen stilstaan,
bij wat was, is en komen gaat.

Verder willen,
bouwen aan een toekomst;
meer zijn,
dan zomaar een dak boven wat hoofden.

Voor iedereen.

Zo maken zij zich op,
voor weer een jaar.

1994
Laat het een best jaar zijn!

In de verwachting,
dat ook het nieuwe jaar mag zijn,
van en voor ons samen,
wensen wij alle goeds,
voor u en de uwen.

Wees er,
ook in het nieuwe jaar,
zoals u bent!