altijd valentijn

valentijn2.png

wanneer eens per jaar
cupido als valentijn
pijltjes strooit als bommen
voor een beetje liefde
in onze harten en hoofden
als verbindend antwoord
op wat mensen verdeelt
maakt hij wat ons verschilt
van youssef tot marlies
tot wat het werkelijk is

dat die pijlen jij en ik
liever dan bommen
granaten en haat
het hele jaar rond
hartstochtelijk gemeend
elkaar vuren mogen
opdat valentijn feesten
niet maar een dag duurt
maar alle dagen ook daarna
voor altijd en eeuwig

  • valentijnswens 2017 | 11 februari 2017

reisgenoten; om, voor én met elkaar!

telkens weer, als je éven rust vind,
is er dát gevoel;
waar het wérkelijk om gaat:
het zijn de ontmoetingen met mensen,
mensen als jíj!

telkens weer, als je éven nadenkt,
is er het wéten;
waar het wérkelijk om gaat:
het zijn de kontakten met mensen,
mensen als jíj!

telkens weer, als je éven terugkijkt,
is er wéér de ontmoeting;
waar het werkelijk om gaat:
het zijn de herinneringen aan mensen,
mensen als jíj én zíj!

telkens weer, als je éven stil staat,
is er díe erkenning;
waar het wérkelijk om gaat:
het zijn de dingen van mensen,
mensen als jíj!

telkens weer, als je éven tijd neemt om te leven,
is er hét genieten;
waar het werkelijk om gaat:
het zijn de momenten van samen zijn met mensen,
mensen als jíj!

telkens weer dáárom is het onze wens:
dat wij,
– mét jou –
méns mogen zijn;
reisgenoten in de tijd die toekomst heet.

reisgenoten in het nieuwe jaar,
reisgenoten,
op weg waar het werkelijk om gaat:
sámen mens zijn,
om, voor én met elkaar!

het nieuwe jaar

het nieuwe jaar legt beslag,
– welhaast volledig -,
op ons denken en doen.

de tijdsprong,
– van jaar tot jaar – ,
doet ons dromen,
over dát wat nog komen mag,
– waaraan wij willen bouwen- ,
mét en vóór anderen !

het nieuwe jaar,
waarin jij en ik,
– ieder voor zich én samen -,
anders kúnnen,
– béter ook -;
met als springplank,
– bij het maken van de sprong -,
de opgeslagen waarden:
de ervaring van verleden tijd!

het nieuwe jaar,
aan die onbekende overkant,
daar wachten ons:
nieuwe uitdagingen,
nieuwe kansen ook!

het nieuwe jaar,
wát het ook brengen mag,
dat het,
– geworteld in wat achter ons ligt -,
vernieuwend en verrijkend mag zijn.
een periode,
waarin wij elkaar,
– telkens opnieuw -,
zullen verwonderen,
mogen ontmoeten;
in voortdurende verbetering,
van onszelf – voor elkaar
boeiend en betoverend!

een brugperiode, het léven waard!

de tijd,
– van jaar tot jaar –
slaat zijn eigen brug.

steeds van gelijke lengte,
– min of meer –
en altijd nieuw.

als steeds de tijd,
– vóóruit –
één keer te gaan.

het lopende jaar,
– met graagte begonnen –
zijn we nog onderweg.

een brugperiode
– zeker en vast –
het léven waard!

een trip vol van emoties,
– gevierde dagen tellen dubbel –
voegen wij aan onze rijkdom toe.

met dát als bagage,
– in de rugzak geborgen –
is daar de nieuwe brug.

het bruggenhoofd van vertrek verankerd,
– anders dan die komen gaat –
in wat achter ons ligt.

de weg van de spannend onbekende toekomst,
– naar wij hopen en dromen –
geplaveid met vriendschap en vrede.

gedragen door liefde
– in tuien gehangen –
is dáár de weg.

door mensen,
– om en voor elkaar –
wordt de brug betreden.

hand in hand of,
– als dat niet meer kan –
in het hart gesloten.

van dag tot dag,
– stap voor stap –
zullen wij hem nemen.

de weg naar het onbekende,
– dat wat komen gaat –
de toekomst die niemand kent.

we dragen elkaar,
– als tuien het dek-
in voor- én tegenspoed.

ook wij gaan,
– graag –
de brug van het nieuwe jaar.

wij nodigen jou,
– en die jou lief zijn –
die tocht mét ons te gaan,
opdat wij bij trillen van tui en dek,
– in goede én in slechte tijden –
sámen mogen zijn!

overtuigd van de aanvaarding,
– over en weer –
is dáár onze wens gelegen:

een goede brugreis,
– van dag tot dag –
door het nieuwe jaar!

lééf de dagen

een nieuw jaar ligt in het verschiet.
als een kameleon,
zo zal het zich ontvouwen:

met droge, natte, warme, winderige, zonnige,
mistige en heldere dagen;

met winterse, lente-achtige, zomerse
en herfstdagen;

met fijne, vrolijke, pijnlijke, feestelijke,
verdrietige en gewone dagen;

met zon-, werk-, luier-, baal-
en ik-heb-vandaag-de-dag-van mijn-leven-dagen;

met winkel-, sport-, vakantie-, film-, spel-,
fiets-, wandel-, en ik-doe-vandaag-lekker-niks-dagen;

kortom,
het komende jaar,
zal zijn als alle voorgaande,
verrassend,
steeds weer anders dan gedacht of gehoopt.

maar wat het jaar ook brengen mag,
welke dag u ook ten deel valt,
– verwacht of onverhoopt –
pluk de dag,
belééf hem,
ten volle,
want hij,
– en dat wat hij brengt –
komt nóóit meer terug!

jaar van mensen en momenten

de tijd,
waar hij in jaren overgaat,
staan we stil.

áchter ons de tijd,
waarvan we weten wat hij bracht;
vóór ons de tijd,
waar álles van wordt verwacht.

de toekomst,
gevormd door het verleden.
door ervaringen,
van mensen en momenten,
van wie wij houden en die wij koesteren,
mensen en momenten,
die wij verliezen en die voorbijgaan.

wat wij ook kregen,
dát neemt niemand ons meer af!
dát vormt en ligt besloten in onszelf,
geeft ons de kracht en de macht
het nieuwe onbekende aan te gaan;
vol verwachting,
om en met elkaar!

het nieuwe jaar,
zal er wéér een zijn,
van mensen en momenten.
van plezier en verdriet,
winst en verlies.

een jaar,
van mensen en momenten,
van kansen en mogelijkheden,
die wij mogen,
– moeten-
pakken en grijpen,
in de wetenschap,
dat niet alles glans en glorie is.

wat de toekomst ook brengen mag,
het wordt een jaar van mensen en momenten,
van nieuwe vorming,
met, om en voor elkaar!

voor de radio

Waar de jaren in elkaar vervloeien,
zo rond oud en nieuw,
is het goed even stil te staan.

Bij het oude;
en bij het nieuwe jaar.

Met als voornaamste doel:
op gepaste wijze af te sluiten,
en opnieuw te beginnen.

Een ongerept jaar ligt voor ons.
Met nieuwe kansen en mogelijkheden.

De vraag is:
komt het accent te liggen op wat ons scheidt,
of op wat ons samen brengt.

Je eigen weg gaan lijkt aanlokkelijk,
want je doet wat jou zint.

Het leidt ook tot confrontatie,
strijd,
en dus verlies;
voor de een of de ander;
– vaker nog voor beiden –
en dat verkleint
de kansen en mogelijkheden.

Met anderen sámen gaan betekent:
geven en nemen;
van wat de een én de ander wil.
Dát is moeilijker dus,
maar wél samen,
en sámen ben je sterk.

Je zoekt naar wederzijdse winst,
en dat vergroot,
de kansen en mogelijkheden.

Het wordt in het nieuwe jaar
– zo hoop ik dus –
kiezen voor samen werken.

Kiezen voor het,
met vallen en weer opstaan,
samen werken aan een veilig,
schoon, leefbaar en vooral:
kleurrijke samenleving.

De kansen en mogelijkheden,
verbonden aan dat samen werken,
wens ik u en mijzelf!

maak er wat van!

waar mensen de tijd ijken,
– op de jaarkalender –
wordt duidelijk:

de tijd
staat nooit stil,
kent geen oud of nieuw.

met het verleden als wortel
gaat hij voort.

terugkijken kan dienend zijn,
– ter lering en vermaak –
maar kijk vooral vooruit.

start opnieuw,
pak aan dat kado:
– gratis, maar wel eenmalig –
een nieuw, ongerept jaar.

een jaar van verder leven,
ieder voor zich,
maar vooral ook samen,
als bouwmeesters van de toekomst.
zijn die je bent,
doen wat je kunt,
samen!

praten, luisteren,
kijken naar elkaar.

dat zó leven
een inspiratiebron mag zijn;
in het persoon¬lijk leven,
en in het werk!

het nieuwe jaar,
maak er wat van,
sámen!

de tijd verspringt

de tijd verspringt,
per seconde,
het wordt snel later.

de wereld echter,
lijkt steeds dezelfde.

met al zijn falen,
met al zijn feilen.

gemaakt,
toen, nu en morgen,
door hij, jij en mij.

de tijd verspringt,
per seconde,
het wordt snel later.

als het anders moet,
doe het dan,
– en snel –
alleen en met de ander.

met vallen en opstaan

met vallen en opstaan,
– bereikt –
struikelend en buitelend,
de tweesprong van jaren,
een scharnier in de tijd.

– dansend –
iets nieuws beginnen,
voor elkaar zorgen en leven.
ondanks gedachten dat je niets te maken hebt,
met wat ver van hier gebeurt;

– voortgaand –
op de draad,
van oorlog en vrede,
van afgunst en liefde.

– gewoon –
geloven in een kleine daad,
in schijnbaar machteloze liefde;
geloven in glimlach en vriendelijk woord,
de stem van je hart.

– steeds –
praktiseren wat je zegt,
daar komt het op aan.

– want soms –
breekt het licht in mensen door,
en stapje voor stapje,
komen wij verder.

– dus toch –
het loont de moeite.

met dát weten
is er de wens;
voor ieder:
een beregoed nieuwjaar!

maak er wat van!
met vallen en opstaan.