de laatste dans

saven the last dance.png

als geen ander
kun jij dansen
stevig vasthoudend
laat jij je leiden
door wie of die jij
in de smaak valt

jij kunt dansen
met elke man

als geen ander
kun jij glimlachen
je glimlacht ieder
die het zien wil
in het bleke licht
van de volle maan

jij kunt lachen
met iedere man

als geen ander
houd jij de hand
van menig man
tot verleidends toe
zijn hart rovend
naast zijn eer

ieder man weet jij
kun jij verleiden

toch vraag ik jou
niet te vergeten
in wiens armen straks
jij jouw thuis vindt
in wiens armen liggend
jij altijd rusten kan

bewaar daarom steeds
de laatste dans voor mij

als geen ander
mag jij dansen en zingen
met iedere man
als je uit wilt zijn
maar laat toch niet roven
dat wat ons toebehoort

als geen ander
mag jij dansen gaan
met iedere man
maar de nacht voorbij
als wij elkaar weer raken
ben jij weer voor mij

  • Vrije bewerking van “Save the last dance” | The Cats – Lyrics: Doc Pomus / Mort Shuman

vertel mij vader

 

father and son.png

Tell me father

mijn vader de ogen kijkend
zie ik alles wat ik ben
wil ik het antwoord weten
op wat mij bewegen laat

fluister mij vader fluister mij dan
ter bevestiging het antwoord
op de vindtocht van mijn leven
ook nu ik hier en jij daar bent

vertel mij vader vertel mij dan
ben ik grootgebracht geworden
de zoon de man en de mens
die jij wilde dat ik zou zijn

zeg mij vader zeg mij dan
dat ik nooit alleen staan zal
als het gevaarlijk is of donker
dat ik jouw kind ben en blijf

vertel mij vader vertel mij dan
dat gekozen of te kiezen wegen
mij uit het zicht brengen kunnen
maar nooit jouw hart verlaten doen

fluister mij vader fluister mij dan
dat alles wat ik ben of niet worden zal
ik uiteindelijk jouw kind en zoon ben
dat jij als vader koesteren wil en zal

  • vrije interpretatie van “Tell Me Father” gezongen doot Jeangu Macrooy | 23 december 2017

re-creatie

  • ontsluierde sluimering – 3 mei 2015

    de overkant - ernst jansz
    de overkant – ernst jansz

als ogen gesloten
ik struinend door mijn gedachten ga
voor avontuurlijke trektochten
lonken naast wandelgebieden
keurig verkavelde voorstellingen
die omzoomd door bloemenpracht
de bermen perken
tot langzaam maar zeker
de wegen laantjes worden
doorheen naaldbos en drassig moeras

zo dwalend door mijn hoofd
vind ik door eikenbos van herinnering
op kompas de doorsteekjes
waarlangs stammetjes afgezaagd
het gesneuveld geluk bakenen
terwijl takken van intenties
de paadjes overwoekeren
waar doorheen ik raggen moet
naar de stoffig vergeten steegjes
die buiten de paaltjesroute
de kwetsbare oorden huizen

wanneer ik tussen de bomen
van bossen die ik niet meer zag
de slootjes vind
die moeten gesprongen
om langs de ruigste route
in kwelgrasland met sloten en poelen
de begraven aanmaningen te vinden
hangt groen overwoekerd
aan het hek een bordje
dat delicaat ‘verboden toegang’ beslist
je mag er naar kijken – maar aanraken niet

als ik terugkeer
uit het woud van verwarring
naar het gebaande
striemen mij nog even
de braambosjes en duindoorns
waarna beekachtige waterlopen
mij door rietland met elzen en populieren
mij lokken naar glooiend bollenland
waar narcis – krokus en blauwe druif
mij rondborstig toezingen
gelijk de vogels met hun hoogste lied

als ik de ogen openend
langzaam de uitgang zoek
terug naar wakkere aarde
geurt in grasgroen weideland
uit zompige greppels
lang vervlogen romantiek
van op de bankjes van weleer
die uit natuurbehoud
de generaties groeien doet
uit liefdevolle re-creatie

durf dartel zijn

• dartele gedachten – maak en vervul ze!

in de fantasie van kinderen
worden lepel of vork een auto of vliegtuig
de mond garage of vliegveld
het doel heiligt de middelen
simpel en ongecompliceerd
eet de ster van het spel
de verbeelding van sprookjes
zo graag verteld en gehoord
doet het verliezen
in het schier onmogelijke

hoe tragisch daarom
is groter groeiend
het gebrek aan droombeeld
ons verlies van verbeelding
terwijl het alledaagse
de werkelijkheid kennende
ons kan bewegen
al was het even maar
jou en mij verwonderen
met het kind dat in ons is

wat zou de wereld anders zijn
als wij in plaats van oorlog en strijd
het tegenovergestelde uitlichten
de schoonheid vertellen
in kleuren en geuren
als in plaats van leed en pijn
verbondenheid heersen zou
als uit puin en as van vernieling
er bruggen kwamen naar elkander

als wij met illusie van geluk
geloofsstrijd kunnen overwinnen
brandjes zouden blussen
en oorlogen voeren
wat zouden dartele fantasieën
in plaats van kerkhoven
onze aarde toveren
tot land van vermaak en ontspanning
tot bouwland van vrede en liefde

Geïnspireerd op de imaginatie van Tanaka Tatsuya (Japan), die met alledaags gebruik speelse u uitkijkjes creëert…. Iedereen heeft ze wel eens: dartele gedachten. Maak en vervul ze!

Vrijheid

• overweging bij gelegenheid van 5 mei 2014

vrijheid - liesbeth list
vrijheid – liesbeth list

vrijheid?
vrijheid is geen eigendom
geen bezit van vermogen of macht
van jou noch van mij

vrijheid is niet zwart of wit
het is een regenboog gelijk
geschakeerd als de mensen zelf

vrijheid is geen speeltje of hebbeding
het is een duurzaam verhouden
met de wereld om ons heen

vrijheid is geen wisselgeld
het is begrip en waardering
voor wie en wat de ander is

vrijheid is niet een uniform
het is diversiteit en naastenliefde
uit liefde voor het leven

vrijheid is geen losbandige vrijblijvendheid
het is werken om en voor elkaar
gebed in discipline van bekommernis

vrijheid trekt geen te trekken streep
het is grenzeloze verbondenheid
tussen gisteren – vandaag en morgen

vrijheid is geen recht
het is een verantwoordelijkheid
van en voor iedereen

vrijheid win je niet
je verliest haar
als je niet sámen kunt of wilt

vrijheid?

vrij is wijsheid
een publiek octrooi op eigenheid
mensen doen en laten doen

vrijheid is een cadeau
dat niet te kopen maar te geven is

schemerlied

tonight is the night - rod stewart
tonight is the night – rod stewart

als op het water
deinend de bootjes haven zoeken
en tussen zomergroene bermen
mensen slakkend huiswaarts gaan
wuiven klaprozen applaudisserend
de korenbloemen hemelblauw

als van frisse avondregen
de druppels in zon versmelten
toveren zij rondom de aarde
van duinenstrook tot dennenbos
luisterrijk een koepel van kleur

als de golven aan het strand
op het mulle warme zand
zacht de laatste voeten strelen
die starend naar de avondzon
genieten van de stilte
fluister in het vermiljoen
moeder natuur haar mysterie
door in de schemering van het zerk
weerspiegelend de zon te verplaatsen
van hier naar achter de horizon

als in het licht van wassende maan
de laatste vlinders
op de geur van bloemen
de dag teder omhelzen
in aan hemel ontbrandende wolken
en het nachtleger zoeken
weerspiegelt in de ramen
de elektrisch ontstoken vuurvliegen
die – als de avond de nacht ontmoet
mensen geeuwend doven
om geraakt – gepakt of bewogen
met het geluid van het zoet
stil de liefde te bedrijven
die aan de dag van morgen
het nieuwe leven geeft

ochtendgloren

morning has broken - cat stevens
morning has broken – cat stevens

waar schemerlicht zonder zon
het donzen nevel van de velden trekt
ochtenddamp van daken doet rijzen
waarop mussen jongen voeren
met een helder morgenlied
door merels toegezongen
kondigt zich de dageraad

waar eerste zonnestralen
het groen fris doet parelen
en in met ijver gesponnen web
spinnen nachtelijke buit ontbijten
liggen langs sloten met wuivend riet
waar bloemen knipogend ontluiken
ooien slaperig hun lammeren te prijken
terwijl –moeders zijde schurkend –
veulen en kalf ongeduldig huppelen
in de prille prent van de dag

waar de nacht zo in dageraad sterft
en langzaam in felle gloed
uit de ouverture van stilte
de horizon de dag oranjegeel openbreekt
zoeken uit het grijze niets verschijnend
filekruipend in zoemende auto’s
mensen zich zuchtend een weg
naar een dag vol zorgen
blind voor de schoonheid
en doof voor het moment

leven is een pluktuin

mijmering

the fruit song
the fruit song

het mooie van het leven
behoort aan wie de dagen plukt
als bloemen voor een boeket
behoort aan wie geniet
van de kleine dingen
de zon die schijnt
de vogeltjes die fluiten
behoort aan wie aandacht heeft
voor het hier en nu
voor de ander en het andere
behoort aan de mensen
die het fruit van wie en wat zij zijn
durven plukken en delen
met – voor en om elkaar
van harte

natuur-lijk

• waarneming in het voorjaar: ekster pikt eendekuiken

little bird song - marianne faithfull
little bird song – marianne faithfull

het hoenderjong
– zwart in paarsgeel voorjaarsgroen –
dapper stappend

even

een vliegende schaduw
een moment
en ek-ster is het hoenderjong

een plek onder de zon…

• naar aanleiding van vervolgnotitie over aanpak zwerfjongeren, geschreven voor de provincie Gelderland, zomer 200

een plek onder de zon - rene froger
een plek onder de zon – rene froger

daar! – wijst hij
– achteloos –
daar wonen ze
mijn vader – mijn moeder
mijn zus en mijn broer
maar ik ben er niet thuis
ik wil wel – maar kan niet

er is geen liefde
– een arm om je heen –
geen tijd
– carrière en vrienden –
geen ruimte – geen aandacht
– voor mij –
alles – alles draait om geld
– aanzien –
ik moet zijn wat ik niet ben

zij zijn mij
in denken – in voelen – in praten
voor – over en zonder mij
dus laat me – laat me
dit is mijn leven

de straat – de stad – de nacht
laat me – laat me
laat me mijn eigen gang maar gaan
laat me – laat me
ik ben het toch niet waard

…..

daar! – wijst hij
– hunkerend –
dáár wil ik wonen
één dagje maar
één dagje familie
gewoon – thuis
mijn plek onder de zon
waar ik mijzelf mag zijn
– en gelukkig –
met iemand tegenover mij
– aan tafel –
elkaar vertellen
– wie we zijn – wat we doen –
met iemand naast mij
-op de bank –

iemand die mij knuffelt
– gewoon –
iemand die van me houdt
van mij – zoals ik ben!