geluk is uitdenken en doen

• mijmering
geluk heb je zelf in de hand
geluk is resultaat
van doen of laten
ontleent aan een plan
dat wortelt in geloof
in het ideaal
dat jij durft te dromen

droom dus het ideaal
geloof in de oorsprong
schrijf het draaiboek
acteer op resultaat
en geniet geluk

Advertenties

ieder mens zoekt

Leni2
ieder mens bewandelt het levenspad
voor zijn eigen unieke reis
ieder mens is anders
en ieder mens zoekt

iemand om mee te delen
de vergaarde bagage
de vragen en gevoelens
de mijmeringen en de gedachten
de twijfels van het weten

en als je iemand vindt
die jou woordeloos verstaat
die je niets hoeft uit te leggen
die zonder beperkende voorwaarden
met jou oploopt
die niet probeert jou te veranderen
dan – dan weet je
ik heb liefde gevonden

ieder mens zoekt
weet en ervaar ik
iemand om te spiegelen
wat zich openbaart
iemand om te warmen
in koude en natte dagen
iemand om bij te schuilen
bij gure wind en harde storm

en als je de hand vindt
die jou vasthouden wil
in goede en donkere tijden
die jou wil luisteren
zonder te oordelen
die naast je staat
als je bang bent

als je iemand vindt
die ook van je houd
bij het ouder worden
als het licht schijnt
dan – dan weet je
ik heb liefde gevonden

als je iemand vindt
die jou neemt zoals je bent
zoals ik die vond
dan weet je
ik heb mijn lief gevonden

Galerij

vier de herinnering die je wilt zijn

• verjaardagswens

levensboom

leven is de herinnering
aan wat je kreeg en krijgt
aan wat je gaf en geeft
aan de verwachting
van de toekomst
die jij zag ziet en verwacht

leven is de herinnering
aan de rijkdom
van adembenemende momenten
die aan vandaag vooraf gingen
en in het verschiet liggen

leven is de herinnering
aan wie je was bent en zult zijn
toen nu en morgen

jouw verjaardag is het vieren
van de een mijlpaal in de herinnering
die jij droomde en droomt
met en voor de mensen om jou heen

dat vandaag
elke kaars die jij branden mag
een vervulde wens mag zijn of worden
en de boom van de herinnering
de gaven en de giften
van jouw leven
verder mag vervolmaken
met geluk, verrassing en ontmoeting
van harte

avond in mijn stad

• Inspiratiebron: foto van jitske b.a. doodkorte

als het werk is gedaan
en de avond de horizon breekt
veranderen bruut grijzen gebouwen
in omhooggestoken kapsels
stutten zij de regenboog
van gezelligheid
waarmee de eetcafés zich vullen

het werken gedaan
ontdoet zich de stad
van haar werkkledij
maakt zij zich
in de schaduw van kade
als de katendrechtse dames ooit
op voor de verleiding

het silhouet van de hoogbouw
torent hemelhoog
de stegen en de straatjes
terwijl aan de boulevard
glas en staal zich verzadigen
aan het violette licht

als na het ‘vrij’ zijn
de kater zich ontmaskert
en werklust zich in stilte herstelt
glijdt in het schemer van de ochtend
de skyline
weemoedig in de schaduw
en wakkert zij het verlangen
naar de avond
de avond in mijn stad

stilleven

stil-leven

cropped-autumn-header-_121
omdat de slaap niet wilde komen
liep ik in de nacht
luisterde ik
eerste winter zuigend
de stilte

woordeloos veelzeggend
bande zij de jacht van alledag
uit lijf en leden
opende met ruisend herfstblad
de melodische ballade
van het zijn

het serene weten
het naakte besef
dat je bent wie je bent
door te zijn
bracht mij bij mijzelf

over de drempel
het rusteloze voorbij
vond ik in mijzelf
de dragende kracht
van mijn vermogen
de liefde voor het leven

wie je bent is je kostbaarste bezit

• geïnspireerd door ‘holes’ (passenger; 2013)

ik ken een man met niets
gemeten aan het aardse slijk
verloor hij zijn kapitaal
en alles wat hij bezat
hij heeft gaten in zijn schoenen
zijn sokken en zijn hemden
maar hij is rijker dan de rijksten
want zijn hart
bloedkoraal geaderd
zijn hart is van het zuiverste goud

ik ken een vrouw
door haar man bedrogen en verlaten
knoopt zij de eindjes
voor de kinderen die zij baarde
de baby op haar schoot
maar haar hart
met saffraan gekruid
haar hart is van het zuiverste kristal

en ik
ik laat gaten vallen
gaten in mijn hand
en gaten in mijn hart
mijn stenen hart
dat vergruist en verschrompelt
bij het immer najagen
het streven naar meer en meer