voor Jordy

babyboy

een rozenburgse
– een schoonheidsprinses –
ontmoette haar liefde
– een zelfstandig ondernemende kwast –
een rotterdamse prins

‘weest gekust’
schreef zij hem
en hij
hij doorkruiste de woestijn
– beklom de hoogste berg –
om bij haar te zijn

verliefd werden ze
– op elkaar –
verloven gingen ze
– met elkaar –
een huwelijk sloten ze
– om elkaar –

de liefde
als in een sprookje
laat zich gelden
ze verstaan elkaar
bevestigen elkaar
beminnen elkaar
vrienden zijn het
vrienden voor het leven

en zo
zo maken zij nieuw leven
klein eerst
– héél klein –
groter groeit het
– steeds groter –
en dan
– verlangend verwacht –
dan is hij er:
JORDY

de kleine prins
dat liefdesgeschenk
dat ééns
– het is voorspeld –
zal zeggen
‘ha, die pa’

dat ventje
dat ooit
– het zei voorzegd –
zal temen
‘ach moeder lief’

  • bij de geboorte van Jordy, zoon van Marco en Jacqueline Vonk
Advertenties

dag pa!

– bij het overlijden van Jan’s vader

ain't no sunshine - bill withers

ain’t no sunshine – bill withers

dag pa!
eeuwige rust geniet je nu
daar – aan de overkant
welverdiend
– zeker –
maar liever toch had ik je hier
éven nog
om jou te horen – jou te voelen
om dág te zeggen!

o, dit moment
ik wist dat het komen zou
– ooit –
naarmate de jaren verstreken
– van samenzijn –
zekerder ook
en toch
nóg is het te vroeg
dit afscheid
altijd!

nú koester ik
– eens te meer –
de jaren sámen
jouw zorg om mij
en later
mijn zorg om jou
de goede en slechte momenten
ónze momenten!

dat alles nu draag ik
– in mijn rugzakje –
met mij mee
ik blijf er uit putten
– graag –
nú ter troost
later in blijde herinnering!

dag pa!
sprak ik je in het verleden
– te vaak –
even tussen de bedrijven door
– aan de telefoon – bij de koffie –
vanaf vandaag ben je altijd
bij en om mij heen
spreek ik je stééds
in goede en in slechte tijden

dag pa!
‘k zie je wéér
ooit – dáár
aan de overkant!

groter groeien – tweede jeugd

never grow up -taylor swift

never grow up – taylor swift

vroeger dacht je
als je groter groeien wil
moet je bij japie wonen
want daar
daar hadden ze het
king corn

later weet je
king corn
eigenlijk is het
– heel gewoon –
een beperkt product
dat wel de maat
maar niet de mens doet groeien

immers
je ontdekte
– met of zonder –
groter wordt je

van kind wordt je puber
groei je tot adolescent
en heet je
op enig moment
volwassen

en dan
opeens ervaar je
groter groeien is
– vooral –
zoeken naar het nieuwe
verkennen en ontdekken
– experimenteren ook –
vallen en opstaan
grenzen verleggen
nieuwe wegen inslaan

eenmaal zo ver
ben je er aan toe
je tweede jeugd

  • groter groeien (tweede jeugd) | bij gelegenheid van de opening van kunsttentoonstelling ‘tweede jeugd’ | Jan Sikora, Museum | Katendrecht Rotterdam (1997)

hier sta ik dan

memory - barbra streisand

memory – barbra streisand

hier sta ik dan
en vragen stel ik
met jou
waarom moeten mensen dood
waarom – waarom nu
waarom deze mens

vragen
duizend-en-een
keer op keer
het antwoord
weet ik
zal niet komen
nooit

hier sta ik dan
zonder antwoord
zoals jij hier staat
in de donkerste dagen
aan het mens-zijn verbonden
en sluit verslagen aan
in de stilte
van het onbeschrijfelijke
het onzegbare
met als wens
kracht en sterkte
bij het vinden en geven
van de juiste plek
aan dít verlies

hier sta ik dan
machteloos
wat moet ik zeggen
wat kan ik zeggen
alles is te weinig
nooit genoeg
zijn ze er
de woorden
om te beschrijven
het gemis
het zijn van deze mens

hier sta ik dan
is het diepste weten
het geluk
van en door deze mens
beleven en ontvangen
het kan niet meer

maar ook
wat ik al mocht ervaren
aan deze mens
is van zo grote waarde
van zo een betekenis
dat ik mij
om kracht op te doen
en plezier
in gedachten
het gezicht van deze unieke mens
voor de geest zal toveren
steeds weer

hier sta ik dan
met als zekerheid
wat wij van jou ontvingen
niemand en nooit
neemt ons dat af

dat,
dat wilde ik laten weten
dat jouw herinnering
lijfelijk niet meer aanwezig
in wezen des te meer
iets geeft van ‘schaduwlopen’
en in die schaduw
van dat prachtmens
zal ik mij
bij het verder gaan
graag bevinden

  • hier sta ik dan – geschreven naar aanleiding van het schrijven van verschillende condoleancebrieven.

dat is andere koek

rug

je wilt er zijn
– altijd en overal –
om en voor de ander

altijd ben je in de weer
voor je idealen
het algemeen belang

steeds weer
– en meer –
probeer je te sturen
– bereikbaar te maken –
het doel van jouw streven

je haast – rent en vliegt
jezelf vooruit
mentaal gaat het
– vaak net –
fysiek zeker
denk je

de geest echter
blijkt – is sneller nog
altijd – dan zijn behuizing

o
je voelt wel eens wat
misschien – en meer dan anderen
maar jouw lichaam
– toch – werkt mee

je waakt er voor
– altijd en overal –
gebroken te worden
door de ander

en dan
zomaar opeens
op een dag kom je
niet meer op of neer
geveld ben je
– notabene –
door je eigen lijf

ook jij
– blijkt –
kunt verslagen

weg is zij
jouw zelfstandigheid
plots ben je
van anderen afhankelijk
en dat
dat is andere koek

de taal
door jou verkondigt
moest gehoord
en onderwijl bleef je
– ongemerkt –
Doof – stok of indisch –
voor je eigen lijf

het protest
de roep om rust
– onvoldoende althans –
werd niet gehoord

die ontmoeting
– met jezelf –
is pijnlijk duidelijk
ook jij
net als iedereen
blijkt maar een mens
van vlees en bloed
niet onbeperkt
en dat
dat is andere koek

  • voor een zieke collega

als ik stil ben…

– bij het overlijden van mijn vader – geboren 6 augustus 1921, Steggerda
† 27 oktober 1997, Arnhem

memories - van morrison

memories – van morrison

lieve pap
als ik stil ben
écht stil
en luister
héél goed luister
hóór ik je

hóór ik jouw stem – jouw lach
jouw voetstap – jouw muziek
jouw kuchen – jouw grapjes
hóór ik de lieve woordjes die je sprak
de ruzies die wij maakten
jouw wijze raad
jouw vermaningen en jouw troostende woorden
hóór ik mijn man – mijn echtgenoot
mijn vader – mijn opa – mijn vriend
mijn vertrouweling
die je wás – bént én blijven zult

lieve pap
als ik stil ben
écht stil
en luister
héél goed luister

vóel ik je
vóel ik jouw lichaam – jouw liefde – jouw handen
vóel ik jouw zorg – jouw verdriet en jouw vreugde
jouw pijn – jouw kracht en jouw onmacht
jouw stilzwijgen en jouw gelatenheid – jouw bescherming
vóel ik jouw loslaten – jouw ruimte jouw vertrouwen
jouw vriendschap – jouw vader-zijn
vóel ik jouw nachtkusje – jouw nachtkruisje
– ‘diep-er-in-nooit-er-uit’ –
voel ik jou als mijn maatje
mijn man – mijn echtgenoot
mijn vader – mijn opa – mijn vriend
mijn vertrouweling
die je wás – bént én blijven zult

lieve pap
als ik stil ben
écht stil
en luister
héél goed luister

dénk ik je.
dénk ik je als de zoon en broer ván
als de jongeling
de onderwijzer – het hoofd der school
dénk ik je als de pianist – de organist en de dirigent
dénk ik jouw gedachten – jouw oordeel
jouw liefde – jouw stijl – jouw taal
dénk ik jouw oplossing – jouw maniertjes – jouw rust
dénk ik jou als mijn liefde – mijn echtgenoot
mijn vader – mijn opa – mijn vriend
mijn vertrouweling
die je wás – bént én blijven zult

lieve pap
als ik stil ben
écht stil
en luister
héél goed luister
hoor – voel en denk ik jou
zoals je was – bent en altijd zijn zult
op die héél speciale manier
voor ieder zo héél speciaal eigen

zó ook sluit ik je in mijn hart
in de wetenschap pap
je bent niet dood
je lééft
in mij en in ieder die jij en jou liefhad

als ik stil ben
écht stil
en luister
héél goed luister
hóór – vóel en dénk ik jou pap
en dat – dát wat ik jóu en jij míj nog zeggen wil
zeggen we elkaar
als ik stil ben
écht stil…

voor vincent

newborn blessing

newborn blessing

(voor papa en mama)
een eigen huis
– fraai –
een zaak
– werk dus –
een plek onder de zon
voor jullie sámen
wat een geluk

en dan
op een dag
hoor en weet je
er komt er eentje bij
van eigen vlees en bloed

alle geluk
– tot dan toe –
ontvangen en beleefd
valt in het niet
bij dat weten

samen
– zenuwachtig soms –
in niet te bedwingen verlangen
– hoe immers zal het zijn –
groei je
– letterlijk én figuurlijk –
naar het moment
waarin verwachting
zich laat verlossen
in de blijde wetenschap
vincent
ons kind is daar

zo min je
sámen
het jonge leven
dat je samen schiep
tot dat kleine wonder dat
vincent geheten
nu in jullie handen ligt

—–

(voor vincent)
vincent
onwetend nog
van wat het leven te bieden heeft
weet dat de liefde van jouw ouders
papa en mama
dezelfde is
die aan jouw oorsprong
als basis ligt

liefde
zo sterk
dat daaruit nieuw leven
– jouw leven –
kon groeien

dat jij mag worden
tot een mens
met gelijke liefde
in staat tot doorgeven van leven
zoals jouw papa en mama deden
voor jou

  • bij de geboorte van vincent zoon van Ron en Wilma Stolk